Katolička Hercegovina

I gdje bi također bio narod kojemu je priroda pružila toliko mogućnosti da u svakodnevnoj borbi zasluži slobodu i život kao katolicima ovog dijela Hercegovine. Goli krš i močvarno tlo miljama uokolo, poplavne bujice i bura zimi, suša i tropska vrućina u lijepo godišnje doba glavne su prepreke kulturi koje izazivaju na odvažnu borbu; – bogato, plodno tlo u nizinama, obilje rijetkih proizvoda tla i općenito blaga klima održavaju ravnotežu prema neprijateljskim utjecajima pa je u potpunosti angažirana ljudska snaga već odavno mogla prevagnuti.

Nastavi čitati Katolička Hercegovina

Dinarske šetnje

U sljedećih nekoliko nastavaka donosim prijevod poglavlja “”Katolička Hercegovina” iz knjige Dinarische Wanderungen autora Moriza Hoernesa.

Preveo: Ivica Petrović

KATOLIČKA HERCEGOVINA

Sjeverozapadna Hercegovina čini trokut s vrhom okrenutim k jugu, kojega s istoka zatvara Neretva,  sa zapada dalmatinska granica, bosanska sa sjevera. Paralelno s potonjom može se povući crta koja sredinom cijeloga trokuta prolazi od Imotskog do Mostara dijeleći ga na polovicu osnove i polovicu vrha. Ta je crta danas od minornog značaja, ali je posve vjerojatno nekada imala nemalu ulogu.

Nastavi čitati Dinarske šetnje